رابین؛ مشاور معتمد...

شرکت سکوی کسب و کار ایرانیان فعالیت رسمی خود را از اردیبهشت 1402 در زمینه ارائه مشاوره و خدمات آغاز کرده. این مجموعه رسالت اصلی خود را ارائه مشاوره تخصصی منطبق با نیاز افراد تعریف کرده است، تا افراد بدون دغدغه و بدون گرفتار شدن به تبلیغات انبوه بتوانند به روشنی انتخاب درستی برای خودشان داشته باشند و به آنچه که می خواهند برسند.
رابین، به معنای مشاور و معتمد افق دید خود را القای حس اعتماد به مراجعان خود تعریف می کند، در دنیای امروز که تبلیغات در همه جا به چشم می خورند به واقع یک انتخاب درست کاری بسیار دشوار هست. ما تلاش می کنیم تا با زدودن کوه اطلاعات پوشالی تبلیغات از ذهن مشتری او را با نیاز حقیقی خود مواجه کنیم و بهترین انتخاب را در اختیار او قرار دهیم.
ماموریت رابین ایجاد فرهنگ مشاوره قبل از خرید می باشد، تا افراد بدانند به دور از هیجانات ناشی از رسانه باید در نهایت انتخاب خود را در ترازو سنجش کار آمدی قرار دهند، منبع موثق برای مراجعه داشته باشند و از او کمک بگیرند، فرهنگ مشاوره قبل از خرید از دیرباز در تمام اقلیم ها بوده است، اما امروزه به جای آن که متخصصان مشاوران ما باشند، افرادی که خود در فروش محصول ذی نفع هستند در نقش مشاوران ظاهر می شوند و ناخودآگاه پیشنهادی را ارائه می دهد که برای خودشان به صرفه تر است.