رابین؛ مشاور معتمد...

Ruszają konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku Ministerstwo Infrastruktury Portal Gov pl

فهرست مطالب

Formalnie ten dokument jest aktualizacją obecnego KPK, który obowiązywał do 2023 r. Udział linii zelektryfikowanych w ogóle długości eksploatowanych linii w Polsce wyniósł 62,9%[1]. Ponadto w latach 1953–1954 w zakładach Waggonbau Görlitz w NRD dokonano przebudowy dziesięciu jednostek E91, które zostały oznaczone jako seria EW52[34]. Wielka Brytania zawiesza wymogi w zakresie sprawozdawczości RTS 27 na pozostałą część roku W 1957 roku ówczesny minister komunikacji Ryszard Strzelecki podjął decyzję o zaprzestaniu zakupu taboru o trakcji parowej[29]. Na przełomie 1947 i 1948 roku pojawiła się możliwość zakupu wyposażenia elektrotrakcyjnego w Wielkiej Brytanii, co wówczas dla PKP miało ogromne znaczenie z uwagi na przedwojenne warunki techniczne.

Studia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei

Około 80% inwestycji jest realizowanych zgodnie z założonym harmonogramem. Codziennie na sieci kolejowej realizowane są roboty o wartości ponad 40 mln zł. Projekt KPK stanowi uzupełnienie obowiązującego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027. Jednocześnie projekt KPK zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014–2020, m.in. Na skutek przeniesienia niektórych etapów projektów ujętych w obowiązującym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027.

  1. W 1957 roku zbudowano 2 prototypy, a w 1958 roku rozpoczęto produkcję seryjną lokomotyw ET21 w oparciu o radziecką dokumentację techniczną.
  2. Na 79-kilometrowym odcinku Kutno – Konin oddano do użytku 29 września 1962 roku, a dwa lata później elektryfikacja dotarła do DOKP Poznań[27].
  3. Według zapowiedzi szefa PKP PLK Ireneusza Merchela jednym z głównych celów nowego programu będzie m.in.

Nowy Zarząd PKP Cargo. Przybliżamy sylwetki

Aby tak było, w całej Polsce przebudowywane są istniejące i budowane nowe obiekty. Sucha Beskidzka Zamek, Wólka Orłowska, Gorzów Wielkopolski Wschodni – to nowe przystanki, które już służą podróżnym w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem. Będą dostępne dla wszystkich, wyposażone w wiaty i ławki, nowoczesny system informacji oraz czytelne oznakowanie.

Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku

Ireneusz Merchel liczy także, że za siedem lat na głównych trasach kolejowych uda się wprowadzić cykliczny rozkład jazdy. Cykliczny rozkład będzie oznaczał, że pociągi na określonych trasach będą odjeżdżały w równych odstępach, np. W kwietniu 1959 roku został powołany międzyresortowy zespół roboczy, dzięki któremu wykonano szereg studiów i opracowań projektowych dotyczących elektryfikacji sieci kolejowej PKP. Wśród nich realizowano również projekty elektryfikacji na napięcie 25 kV prądu przemiennego, które miało występować obok podstawowego zasilania 3 kV prądu stałego.

Programy rozwoju kolei

W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa mazowieckiego 34 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 8 mld PLN. Na terenie województwa małopolskiego eksploatowanych jest 989,13 km linii kolejowych, co stanowi około 5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 812,03 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa małopolskiego 26 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 7,5 mld PLN. Na terenie województwa łódzkiego eksploatowanych jest 1080,25 km linii kolejowych, co stanowi około 6% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 889,76 km.

W najbliższych latach zmiany na liniach kolejowych poprawią również standard przewozów towarowych. Modernizowane tory to zwiększenie prędkości dla pociągów z węglem, kruszywem na budowę dróg, składów z kontenerami. Nowe i przebudowane mosty oraz wiadukty stopniowo zapewniają płynniejszą drogę przewozu bez zbędnych zwolnień i postojów m.in. Lepiej wyposażone stacje z dodatkowymi torami gwarantują sprawną obsługę składów towarowych i punktualny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych. Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego do spraw transportu.

Na 79-kilometrowym odcinku Kutno – Konin oddano do użytku 29 września 1962 roku, a dwa lata później elektryfikacja dotarła do DOKP Poznań[27]. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe powoli kończy realizację Krajowego Programu Kolejowego na lata 2016–2023. W tym czasie długość linii dostosowanych do prędkości 160 km/h wzrosła z 2811 km do 3750 km. Z Poznania do Warszawy, mocno się opóźnia – inwestycja, która miała zostać skończona w 2020 r., ma być ostatecznie gotowa pod koniec obecnego roku. Wciąż jest jeszcze dość dużo zdegradowanych tras z prędkością poniżej 40 km/h. W Polsce wciąż mamy też dość niską średnią prędkość handlową pociągów towarowych – 32 km/h (średnia w Europie to ok. 45 km/h).

Według zapowiedzi szefa PKP PLK Ireneusza Merchela jednym z głównych celów nowego programu będzie m.in. O miejsca, gdzie pociągi muszą czekać na przepuszczenie innych składów. W najbliższych latach spółka PKP PLK chce też w większym stopniu postawić na elektryfikację linii.

W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 11 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN. Na terenie województwa świętokrzyskiego eksploatowanych jest 601,23 km linii kolejowych, co stanowi około 3% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 428,52 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa świętokrzyskiego 12 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN. Na terenie województwa śląskiego eksploatowanych jest 1739,09 km linii kolejowych, co stanowi około 9,5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 1287,93 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa śląskiego 31 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 4 mld PLN.

Głównym celem Programu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury jest umocnienie pozycji transportu kolejowego w ramach zintegrowanego systemu transportowego kraju poprzez utworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cele szczegółowe obejmują podniesienie efektywności oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, a także poprawę jakości przewozów pasażerskich i towarowych. W ostatnich latach Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Do końca 2030 roku w ramach wszystkich inwestycji kolejowych planowanych do realizacji przez narodowego zarządcę infrastruktury planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych. Pozwoli to na uruchamianie połączeń zestawianych z nowoczesnych i komfortowych składów. 27 stycznia 2023 roku PKP PLK podpisała umowę z urzędem marszałkowskim województwa wielkopolskiego na modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 369 Czempiń – Śrem, oraz budowę zelektryfikowanej linii kolejowej Konin – Turek[108].

26 września 2013 roku PKP PLK podpisała umowę z włoską firmą Astaldi na modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 118 wraz z budową drugiego toru. Prace rozpoczęto w lutym 2014 roku w związku z czym 1 lutego zlikwidowano wszystkie połączenia pasażerskie do portu lotniczego Kraków-Balice, które dotychczas były obsługiwane szynobusami serii SA109 i SA133 należącymi do województwa[64], które wydzierżawiono pomorskiemu zakładowi PR. Prace trwały rok, a uroczyste otwarcie zelektryfikowanej linii nastąpiło 25 września 2015 roku, dzięki czemu w województwie małopolskim nie ma niezelektryfikowanych linii kolejowych na których byłby obsługiwany ruch pasażerski[65].

W 1914 roku na Dolnym Śląsku oddano do użytku zelektryfikowaną linię kolejową ze Szczawienki do czeskiego Meziměstí w systemie 15 kV AC. W tym samym roku uruchomiono również zelektryfikowaną linię kolejową Jugowice – Walim. W kolejnych latach liczba zelektryfikowanych linii kolejowych na Dolnym Śląsku rosła, dzięki czemu możliwe było uruchomienie pociągów elektrycznych z Wrocławia przez Wałbrzych, Jelenią Górę do Węglińca oraz Zgorzelec i Leśną. Do 1939 roku na Dolnym Śląsku zelektryfikowano ponad 391,87 kilometrów linii kolejowych. Dalsze prace wstrzymano z powodu wybuchu II wojny światowej i postawienie niemieckiej gospodarki na gospodarkę wojenną[4]. 16 listopada 2018 roku PKP PLK podpisała umowę z PKP Energetyką na elektryfikację linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów Główny[74].

Cele szczegółowe obejmują wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych. W ramach planowanych prac na linii kolejowej nr 372 związanych z przywróceniem ruchu pasażerskiego na odcinku Bojanowo – Góra Śląska DSDiK planuje elektryfikację linii[110]. Do tematu elektryfikacji zasilaniem 25 kV AC wracano w latach 80., jednak wówczas większość linii kolejowych została już zelektryfikowana, a temat ten nie odegrał istotnego znaczenia dla rozwoju przyszłości elektryfikacji kolei[83]. Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych została zakończona w 2015 roku. Był to pierwszy dokument określający kierunki inwestycji w narodową infrastrukturę kolejową. Wskazywał on działania w zakresie modernizacji istniejących linii oraz budowy nowych odcinków, w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości transportu kolejowego.

Rozpoczęto planowanie dalszej elektryfikacji linii, w tym Magistrali Węglowej od Chorzowa do Tczewa, jednak elektryfikacja nie była wówczas możliwa. Podjęto natomiast odbudowę przedwojennej sieci trakcyjnej na warszawskim węźle kolejowym. Po zakończeniu wojny do ruchu przywrócono trzydzieści sześć jednostek E91, którym następnie zmieniono oznaczenie na E51, a potem ostatecznie na EW51[15]. Po wojnie zdołano naprawić tylko jedną lokomotywę serii EL.100, która po naprawie pracowała od 1947 roku na Warszawskim Węźle Kolejowym. Następnie od 1951 roku zmieniono jej oznaczenie na E106, potem na E01-01, a ostatecznie od 1959 roku pracowała już jako EP01-01[16].

— Przyjęcie przez rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego oznacza nowe otwarcie dla inwestycji kolejowych w Polsce. Jestem pewien, że dzięki temu transport kolejowy będzie się w Polsce nadal dynamicznie rozwijał, tak jak to się dzieje od 2015 roku — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Do końca 2030 roku planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych, co pozwoli na uruchamianie połączeń zestawianych z nowoczesnych i komfortowych składów.

Na terenie województwa podkarpackiego eksploatowanych jest 894,83 km linii kolejowych, co stanowi około 5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 390,49 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2016 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa podkarpackiego 21 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN. Na terenie województwa opolskiego eksploatowanych jest 766,12 km linii kolejowych, co stanowi około 4% linii Beaxy Cryptocurrency exchange Review: Is IT Safe and Legit zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 474,99 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa opolskiego 14 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 0,5 mld PLN. Na terenie województwa mazowieckiego eksploatowanych jest 1676,47 km linii kolejowych, co stanowi około 9% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 1372,08 km.

1267,9 km torów, 380 przejazdów oraz 113 wiaduktów kolejowych i drogowych. Podczas realizacji elektryfikacji pojawiło wiele problemów natury technicznej i ekonomicznej związanej z elektryfikacją napięciem 3000 V DC spowodowały podjęcie dyskusji na temat wyboru nowego systemu zasilania trakcji elektrycznej[82]. Już w 1956 roku podjęto dyskusję na temat celności elektryfikacji linii kolejowych na napięcie 25 kV AC.

Miesiąc później 2 września 1933 roku oddano w Warszawie do użytku linię średnicową, ciągnącą się tunelem o długości 2310 metrów. Tunel od początku był przystosowany pod elektryfikację, ale wówczas Przegląd Broker OANDA: warunki firmy i kluczowe korzyści jej nie zrealizowano z uwagi na brak uzasadnienia technicznego. To spowodowało, że ruch był ograniczony na niej przez trzy lata z uwagi na zadymienie przez parowozy, które kursowały przez nią[8].

Gdy tylko system elektryfikacji prądu stałego 3 kV dotarł do Gdyni, na odcinku Gdynia Stocznia – Wejherowo (23 km) (19 października 1969 roku) zmieniono napięcie z 800 V na 3000 V. W tym samym czasie zmieniono również napięcie z 800 V na 3000 V na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Nowy Port. Wydzielony system trakcji elektrycznej 800 V na linii Gdańsk – Gdynia zlikwidowano 20 grudnia 1976 roku. Tym samym eksploatacja poniemieckich elektrycznych zespołów trakcyjnych z S-Bahn o zasilaniu 800 V eksploatowanego w Trójmieście trwała 25 lat, zamiast pierwotnie przewidzianych 10 lat[35].

Projekt obecnie nie jest jeszcze uwzględniony w aktualnie obowiązującym SPR do KPK. W związku z uzyskaniem dofinansowania w naborze CEF Blending 2017 w ramach kolejnej aktualizacji KPK przewidziane jest przesunięcie na listę podstawową. Planowane jest również zmodernizowanie linii średnicowej w Warszawie, co zwiększy przepustowość Warszawskiego Węzła Kolejowego.

W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 18 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN. Na terenie województwa dolnośląskiego eksploatowanych jest 1749,69 km linii kolejowych, co stanowi około 9,5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 1046,32 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa dolnośląskiego 27 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 2 mld PLN.

Na początku 2017 roku ogłoszono przetarg na elektryfikację linii kolejowej nr 278 oraz krótkiego odcinka Zgorzelec – Granica państwa Linii kolejowej nr 274 w formie „zaprojektuj i zbuduj” będących częścią paneuropejskiego korytarza transportowego E 30. W październiku bieżącego roku do wykonania prac wybrano spółkę PKP Energetyka[67] z którą umowę podpisano 24 listopada[68]. Na początku września 2018 roku rozpoczęto prace[69], które trwały rok. 15 grudnia 2019 roku oddano do użytku sieć trakcyjną do Zgorzelca, co pozwoliło na uruchomienie bezpośrednich połączeń do Wrocławia bez konieczności podmiany taboru kolejowego w Węglińcu[70][71]. W grudniu 1994 roku oddano do użytku sieć trakcyjną na linii kolejowej nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo oraz linii kolejowej nr 204 na odcinku Elbląg – Bogaczewo.